Boeken

Boeken kunnen bij Boekbinderij LD op 2 manieren ingebonden worden: met wire-o en met koilbinding.  We trachten een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven – via onderstaande links – van wat de bindmethode juist inhoudt, waarna we nagaan wat specifiek mogelijk is voor boeken:

  1. WIRE-O
  2. Coilbinding
  3. CLICKBIND
  4. NIEUW: Metalen Coilbinding